ΜΑΜΕΪ ΙΚΕ (δ.τ. ΜΑΜΕΪ ΒΙΛΛΑΣ)

Στοιχεία Εταιρείας

ΑΦΜ: 800559610
ΔΟΥ: ΘΗΡΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 129343901000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΗΡΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 84700
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302286025511

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014.

© ΜΑΜΕΪ ΙΚΕ | Δημοσίευση Ισολογισμών Isodata